เว็บล็อก (Weblog) หรือ บล็อก (Blog)

Published March 7, 2013 by jindanee

ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Weblog

Blog คืออะไร

ล็อก (อังกฤษ: blog)  มาจากคำว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) 

Blog คือ Website รูปแบบหนึ่งที่มีการจัดเรียง “เรื่อง” หรือ post เรียงลำดับ โดยเรื่องใหม่จะอยู่บนสุด ส่วนเรื่องเก่าสุดก็จะอยู่ด้านล่างสุด

ประโยชน์ของBlog

1. เพื่อบริหารการจัดการความรู้ต่างๆ : โดย Blog จะเป็นช่องทางให้ผู้อ่านหาข้อมูลที่ต้องการจาก Blogขณะเดียวกันผู้เขียน Blog หรือ Blogger ก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูล หรือ update ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้  

 2. เป็นที่ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลที่มีแนวความคิดเดียวกัน   สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งสื่อสารมวลชน  

3.  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และทำความเข้าใจได้มากขึ้น    

4. เ ป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลาย

5. เป็นการสื่อสารแบบเปิด ผู้รับ ผู้ส่ง มีความเท่าเทียมกัน

6. เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หลากหลาย

  

ที่มา  : http://www.mindphp.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: