การเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความหนาแน่นทื่แตกต่างก้น

http://www.fisheries.go.th/if-tak/web2/images/stories/research/cement.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: