นักเรียนได้อะไรจากวิชา IS

นักเรียนได้อะไรจากการเรียนวิชา IS

 

           วิชา IS  (Independent Study: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) เป็นการเรียนแบบเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นหรือเรื่องที่ตนเองสนใจ มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ตั้งประเด็นปัญหาของโครงงาน/งานวิจัย  สามารถสืบเสาะแสวงหาคำตอบ และรายงานผลการศึกษาของตัวเอง เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการได้หลายๆ วิชาตามความสนใจ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: