การวัดผลประเมินผล

 การวัดผลประเมินผล

หน่วยที่

สาระการเรียนรู้

 

คะแนน  ( ร้อยละ )

 

หมายเหตุ

1

มารู้จักโลกทั้งระบบ

15

 

2

เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ

15

 

3

วิเคราะห์และเลือกคำถามวิจัย

20

 

4

วางแผนการวิจัย

20

 

5

เขียนเค้าโครงงานวิจัยและนำเสนอ

30

 

รวม

100 คะแนน

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: