การวัดผลประเมินผล

หน่วยที่

สาระการเรียนรู้

คะแนน ( ร้อยละ )

1

ทบทวนการทำเค้าโครงงานวิจัย

 

20

 

 

2

ลงมือทำวิจัย

 

25

 

 

3

เขียนรายงานการวิจัย

25

 

 

4

คุณค่าของการเรียนรู้โลกทั้งระบบ

 

10

 

 

5

นำเสนองานวิจัย

20

 

 

รวม

100 คะแนน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: