อนุภาคนาโนซิงออกไซด์ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี

การปลูกข้าว

การปลูกข้าว   ปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรหลายพื้นที่เผชิญ คือ โรคจากเชื้อรา แบคทีเรีย หรือศัตรูพืช  ทำให้ผลผลิตตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา กระทบต่อการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลก ทีมนักวิจัยจากสถาบันนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ค้นพบอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี จึงต่อยอดให้เกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรนำไปใช้จริง ได้ผลผลิตต่อไร่เป็นที่น่าพอใจแล้ว และช่วยลดต้นทุนการผลิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: