ข้อสอบชุดที่ 1

 

1.    ส่วนประกอบใดที่พบในเซลล์สัตว์และเซลล์พืช (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 2)

1.  เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์

2.  เยื่อหุ้มเซลล์และนิวเคลียส

3.  ผนังเซลล์และนิวเคลียส

4.  เยื่อหุ้มเซลล์และคลอโรพลาสต์

2.     การทดสอบสารอาหาร 3 ชนิด ได้ผลดังตาราง

สารอาหาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารทดสอบ

ไอโอดีน

ไบยูเร็ต

เบเนดิกต์

A

เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแกมม่วง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

B

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนเป็นสีม่วง

ไม่เปลี่ยนแปลง

C

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ได้ตะกอนสีแดงอิฐ

 

 

 

 

สารอาหาร A B และ C น่าจะเป็นสารใดตามลำดับ (ม.2  สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 5)

1.         มันต้ม นมสด น้ำผึ้ง

2.         น้ำตาล  เนย  ไข่ต้ม

3.         ขนมปัง น้ำตาล น้ำเต้าหู้

4.         นมสด ขนมปัง น้ำเต้าหู้

3.    ให้ศึกษาข้อมูลจากตารางแล้วตอบคำถาม

       ตาราง  อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของพืช 4 ชนิด

ชนิดของพืช

อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

(mol m-2 s-1) ที่อุณหภูมิต่างๆ

20 ºC

35 ºC

1

2

3

4

10

15

20

50

30

40

50

20

        ถ้าต้องการปลูกพืชเหล่านี้ในประเทศไทยควรเลือกปลูกพืชชนิดใด

        เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย  (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 5-6)

1.      1, 2, 3, 4

2.      3, 1, 2, 4

3.      3, 2, 1, 4

        4.      4, 3, 2, 1

4.     การนำต้นไม้ไปปลูกในที่ที่เตรียมไว้ เพราะเหตุใดจึงนิยมที่จะตัดใบออก

        (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 9)

1.  ลดการคายน้ำของพืช

2.   ลดพื้นที่ที่ใช้ในการปลูก

3.   สะดวกในการขนย้าย

       4.   ลดการลำเลียงอาหารของพืช

5.      ม้า และม้าลายมีจำนวนโครโมโซมเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่ง ตามลำดับ ลูกผสมข้ามสายพันธุ์

         ระหว่างม้ากับม้าลาย จะมีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง

        (ม.3 สาระที่ 1 มฐ. ว1.2  ตัวชี้วัดที่ 1)

1.   44 แท่ง

2.   54 แท่ง

3.   64 แท่ง

4.   108 แท่ง

6.     แหล่งที่อยู่และกลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่สัมพันธ์กัน (ม.3 สาระที่ 2 มฐ.ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 1)

1.   อ่างบัว สาหร่าย หอย ปลาหางนกยูง

2.   ป่าชายเลน มีไม้โกงกาง ลิงแสม ปลาตีน

3.   บริเวณจอมปลวก มีเห็ดโคน กิ้งกือ และมดดำ

4.   แนวปะการัง มีดอกไม้ทะเล ปลาดุก กุ้งฝอย

7.    สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งได้รับผลประโยชน์อีกฝ่ายหนี่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์

       คือข้อใด (ม.3 สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 1)

1.   เห็บกับสุนัข

2.   กาฝากกับต้นไม้ใหญ่

3.   นกเอี้ยงบนหลังควาย

4.   ปลาฉลามกับเหาฉลาม

8.     สิ่งมีชีวิตในข้อใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2 (ม.3  สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่2)

1.   เหยี่ยว งู กบ

2.   กระต่าย กบ งู

3.   งู แมลง เหยี่ยว

        4.    กบ นก กระต่าย

9.     จากข้อ 8 ถ้าพืชในสายใยอาหารนี้ตายหมด จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดใด         ในระบบนิเวศนี้ (ม.3  สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 2)

1.   แมลง กระต่าย และกบ

2    สิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหาร

3.   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศ

4.   ไม่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตใดในระบบนิเวศ

10.   ตาราง ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของของเหลวชนิดต่าง ๆ

ชนิดของ

ของเหลว

สี

ตะกอน

ผลที่ได้จากการระเหย

อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะ

A

B

C

D

ใสไม่มีสี

ใสไม่มีสี

ฟ้า

ใสไม่มีสี

มีตะกอนที่ก้นภาชนะ

ไม่มีตะกอน

ไม่มีตะกอน

ไม่มีตะกอน

ได้ของแข็งสีขาวขุ่น

ได้ของแข็งสีขาว

ได้ของแข็งสีฟ้า

ไม่พบสารตกค้าง

อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

อุณหภูมิคงที่

 

ของเหลวใดบ้างจัดเป็นสารเนื้อเดียว (ม.1  สาระที่ 3  มฐ. ว3.1 ตัวชี้วัดที่ 1)

1.    A

2.    D

3    B, C

4.   B, C, D

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: