ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1. จงคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายของมนุษย์ ที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ 20 กิโลโอห์ม ขณะที่ไปสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้าขนาด 20 โวลท์
1. 10 mA
2. 1.0 mA
3. 400 kA
4. 8.33 A

2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง
1. การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำในขณะเปิด หรือปิดสวิตซ์ก็ได้
2. ขณะทำการทดสอบหาจุดเสียด้วยสายวัด หรือโพรบ ควรใช้มือด้านที่ว่างจับตัวถังไว้เพื่อช่วยเป็นGround
3. ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่อาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากประจุไฟฟ้าที่ตกค้างอยู่     ดังนั้นจึงต้องทำการคายประจุออกให้หมดเสียก่อน
4. การยืนบนพื้นที่แฉะ หรือพิงกับวัตถุที่เป็นโลหะสามารถทำได้ เมื่อทำหารตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.เมื่อพบผู้เคราะห์ร้ายถูกไฟฟ้าดูดหมดสติ และหยุดหายใจควรจะช่วยเหลืออย่างไร
1. นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2. ทำการปั๊มหัวใจเพื่อให้รู้สึกตัว
3. สภาพความชื้นของพื้นที่ยืนอยู่
4. ถูกทุกข้อ

4.กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์มีปริมาณมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1. ขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ไปสัมผัส
2. ปริมาณของร่างกายที่ไปสัมผัส
3. สภาพความชื้นของพื้นที่ยืนอยู่
4. ถูกทุกข้อ

5. การป้องกันอันตรายขณะทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ทำได้โดยวิธีใด
1. สวมรองเท้ายาง
2. ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนห่อหุ้มเท่านั้น
3. ไม่ยืนในที่เปียกแฉะ
4. ถูกทุกข้อ

6. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในตัวนำไฟฟ้าหมายถึงอะไร
1. กระแสไฟฟ้า
2. แรงดันไฟฟ้า
3. ค่าความต้านทาน
4. กำลังไฟฟ้า

7. โอห์ม คือหน่วยวัดของอะไร
1. กระแสไฟฟ้า
2. แรงดันไฟฟ้า
3. ค่าความต้านทาน
4. กำลังไฟฟ้า

8. พลังงานไฟฟ้าคำนวณได้จากผลคูณของกระแสไฟฟ้ากับอะไร
1. แรงดันไฟฟ้า
2. ค่าความต้านทานไฟฟ้า
3. V2
4. กำลังไฟฟ้า

9. โวลต์ คือ หน่วยวัดของอะไร
1. กระแสไฟฟ้า
2. แรงดันไฟฟ้า
3. ค่าความต้านทาน
4. กำลังไฟฟ้า

10.ลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต้องการจะมีค่าเป็นอย่างไร
1. เท่ากันหมด
2. ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์นั้นๆ
3. มีค่าไม่แน่นอน
4. ไม่มีข้อถูก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: